IR///RATIONALITY

irrforside

IRR_02bb    IRR_01b

IRR_06b    IRR_08b

irrbagside

Med bidrag fra:
 Alen Aligrudic, Alexander Tovborg, Allan Nicolaisen, Cecilie Høgsbro Østergaard, Fuzzy, Gudrun Hasle, Henrik Plenge Jakobsen, Ida Marie Hede, Ingvar Cronhammar, Jacob Borges, Lars Bent Petersen, Lars Worm, Lea Porsager, Lisbeth Bank, Lotte Juul Petersen, Marie Kølbæk Iversen, Mika Andersen, Mia Helmer, Morten Jacobsen, Nanna Debois Buhl, Peter Birkholm, René Schmidt, Rikke Bakman, Robert Kjær Clausen, Rolf Nowotny, Simon Fruelund, Steffen Jørgensen, Torben Sangild, Troels Emig, og Tue Sprogø


IR///RATIONALITY
© 2010 Lars Worm & Troels Emig
Limbo Library / København.

Idé, kuratering, redaktion: Lars Worm & Troels Emig
.

Grafisk tilrettelæggelse og forside: Marta Julia Johansen
.

Udgivelsen er sat med Adobe Garamond Pro.

Tryk: Special-Trykkeriet a-s og Typografisk afdeling, 
Louise Hold Sidenius.

Oplag: 400

ISBN 978-87-92709-00-4

Format: 19 x 14 cm
Sideantal: 62

Udgivelsen er støttet af Statens Kunstråd

En bog om det irrationelle og det rationelle med bidrag fra:
 Alen Aligrudic, Alexander Tovborg, Allan Nicolaisen, Cecilie Høgsbro Østergaard, Fuzzy, Gudrun Hasle, Henrik Plenge Jakobsen, Ida Marie Hede, Ingvar Cronhammar, Jacob Borges, Lars Bent Petersen, Lars Worm, Lea Porsager, Lisbeth Bank, Lotte Juul Petersen, Marie Kølbæk Iversen, Mika Andersen, Mia Helmer, Morten Jacobsen, Nanna Debois Buhl, Peter Birkholm, René Schmidt, Rikke Bakman, Robert Kjær Clausen, Rolf Nowotny, Simon Fruelund, Steffen Jørgensen, Torben Sangild, Troels Emig, og Tue Sprogø


Udgivelsen kan købes følgende steder:

Møllegades Boghandel
http://www.moellegadesboghandel.dk/

Reklamer