HA HA

haha_rum_s

Med bidrag fra: Hanne Højgaard Viemose, Daniel Dalgaard,
Ida Marie Hede, Knud Steffen Nielsen, Christoffer Ugilt,
Lea Marie Løppenthin, Lars Bo Nørgaard


HA HA
© 2015 Limbo Library og forfatterne

Limbo Library / København

Idé : Lars Worm og Troels  Emig

Redaktion: Lars Bo Nørgaard

Grafisk design & layout: Troels Emig

Udgivelsen er sat med Palatino

Tryk: LaserTryk, Aarhus

Oplag: 400

Udgivelsen er støttet af Den Gule Villa, Frederiksberg,
og udgivet i forbindelse med udstillingen HA HA.

ISBN 978-87-92709-10-3

 

Det sjove opstår ofte spontant og uforudset. Det ligger i det usagte og skjulte, frem for i det kalkulerede og iscenesatte. Det findes i dagligdagen, det kan være jovialt, latent, utilsigtet eller fejlslagent. Det ligger i detaljen, findes i det fysiske, i form og materiale. Det er psykologisk og fungerer positivt som bindeled mellem mennesker, men kan samtidig også være tragisk, konfliktskabende og isolerende. Det er vanskeligt at få styr på, det sjove, det opstår på de meste uventede måder, på de mest uventede steder.
– Lars Worm, Troels Emig & Lars Bo Nørgaard


 Udgivelsen er gratis, og kan fås ved henvendelse til forlaget.

limbolibrarymail@gmail.com

 

Reklamer